Skorzystaj z naszych usług, a zyskasz:

1. Pewność - otrzymasz dzięki nam dostęp do wszystkich zakładów ubezpieczeniowych w Polsce.

2. Atrakcyjną cenę - znajdziemy dla Ciebie najtańsze rozwiązania dla wystawienia gwarancji ubezpieczeniowych. Zawarcie umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe u nas jest bezpłatne, składkę płacisz dopiero przy wystawieniu konkretnej gwarancji.

3. Wygodę - nie musisz wypełniać stosu wniosków, aby otrzymać decyzję z każdego zakładu ubezpieczeń. Wstępną ocenę przygotujemy po przesłaniu podstawowych dokumentów!

4. Czas - po przekazaniu dokumentów, wstępne decyzje otrzymasz już po kilku dniach! Podpisujesz umowę, a gwarancja jest wystawiana zaraz po otrzymaniu potwierdzenia.

5. Bezpieczeństwo - możesz być pewien, że będziemy Cię reprezentować - w trakcie i po zawarciu umowy!

Jak wygląda proces wystawienia gwarancji?:

1. Gwarancje wadialne z sumą gwarancyjną do 50.000 zł jeżeli prowadzisz działalność od przynajmniej dwóch lat:

a) Podpisujesz pełnomocnictwo brokerskie
b) Przesyłasz specyfikację przetargową
c) My wystawiamy gwarancję i jej wzór przekazujemy Tobie
d) Dokonujesz opłaty
e) Dostarczasz oryginał kontrahentowi i podpisujesz umowę

2. Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad (z zawartą umową generalną):

a) Przesyłasz nam skan podpisanego kontraktu lub jego wzór oraz zawiadomienie o wygraniu przetargu
b) Przygotowujemy draft gwarancji i negocjujemy z Zamawiającym jej treść
c) Akceptujesz treść gwarancji i opłacasz składkę
d) Podpisujesz umowę o udzielenie gwarancji w momencie dostarczenia oryginału gwarancji

Proces uzyskiwania umowy generalnej o gwarancje:

1. Podpisanie pełnomocnictwa do reprezentacji klienta przed zakładami ubezpieczeń,
2. Przesłanie przez Alea Broker wykazu dokumentów niezbędnych do otrzymania wstępnej decyzji zakładu ubezpieczeń,
3. Przygotowanie przez Alea Broker wstępnych wniosków do zakładów ubezpieczeń,
4. Przesłanie wniosków i otrzymanie wstępnych decyzji,
5. Przedstawienie decyzji klientowi oraz wspólne wypełnienie wniosków,
6. Zawarcie umów o udzielenie gwarancji, podpisanie ich z klientami.

Wystawienie gwarancji z zawartymi umowami generalnymi:

I. Gwarancje wadialne (przetargowe):

1. Przesłanie przez klienta e-mailem specyfikacji przetargowej,
2. Wystawienie gwarancji przez Alea Broker, dostarczenie Klientowi wzoru gwarancji,
3. Opłata składki przez Klienta,
4. Podpisanie umowy o udzielenie gwarancji przy dostarczeniu oryginału gwarancji.

II. Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad:

1. Przesłanie do Alea Broker skanu podpisanego kontraktu lub jego wzoru i zawiadomienia o wygraniu przetargu,
2. Wystawienie draftu gwarancji, negocjacje treści z zamawiającym,
3. Opłata składki przez klienta po zaakceptowaniu treści gwarancji przez Zamawiającego,
4. Podpisanie umowy o udzielenie gwarancji przy dostarczeniu oryginału gwarancji.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

+48 61 221 34 68